ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (คลอง10)

เปิดให้บริการตรวจโรคแก่ผู้ป่วยนอกในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยภายใต้ความดูแลของผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-543-1150 ต่อ 241

 • 1.jpeg
 • 4.jpeg
 • DSC_3796.jpeg
 • DSC_33521.jpeg
 • DSC_34681.jpeg
 • DSC_35612.jpeg
 • DSC_36646.jpeg
 • DSC_37693.jpeg
 • DSC_38134.jpeg
 • พยาบาล.jpeg
 • หนังสือ.jpeg