This is a bridge
This bridge is very long

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพตาและวันสายตาโลก (World sight Day)

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

           นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพตาและวันสายตาโลก (World sight Day) ณ คลินิกจักษุ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
           องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้เล็งเห็นปัญหาและต้องการกระตุ้นให้ทุกคนเกิดการตื่นตัวกับการรณรงค์ป้องกันและฟื้นฟู สุขภาพทางตา จึงได้จัดให้มีวัน "สายตาโลก" โดยเป็นวันพิเศษที่ถูกจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนตุลาคม ของทุกปี ดังนั้นคลินิกจักษุโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญสุขภาพตาของบุคลากรโรงพยาบาล จึงได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพตาให้แก่บุคลากรโรงพยาบาล ให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านการป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูสุขภาพตา เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความปลอดภัย ส่งผลให้การปฏิบัติงานในการดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ

  • 43403086_367973027077410_3288406044773974016_o.jpg
  • 43462835_367969947077718_2401271813821693952_o.jpg
  • 43487499_367969693744410_7411632832855932928_o.jpg
  • 43504185_367971133744266_1926114762911907840_o.jpg
  • 43514708_367973183744061_6882669303540219904_o.jpg
  • 43522964_367971890410857_2711317630244880384_o.jpg
  • 43522980_367972840410762_587747015824244736_o.jpg
  • 43539699_367971480410898_5587508639687507968_o.jpg
  • 43573206_367971363744243_1051409797947064320_o.jpg
  • 43636827_367968783744501_5415404163355901952_o.jpg

Please publish modules in offcanvas position.