• 02 543 1307 , 02 988 4100-1
  • 38/2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
This is a bridge
This bridge is very long

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเมตาบอลิก และตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑


        กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ร่วมสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๑๐ ทำกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเมตาบอลิก และตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ความรู้และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้แก่พนักงาน ณ บริษัทซีมี มีนบุรี ๒

  • 34674499_284396158768431_5861327205832851456_n.jpg
  • 34674508_284395765435137_7042369416104771584_n.jpg
  • 34718437_284396242101756_1353598899415154688_n.jpg
  • 34727548_284395985435115_4412659961234980864_n.jpg
  • 34777272_284395688768478_8967722505221439488_n.jpg
  • 34777598_284396008768446_5349931913823911936_n.jpg
  • 34780039_284396312101749_6101495416178606080_n.jpg
  • 34796558_284396428768404_4796631935872925696_n.jpg

Please publish modules in offcanvas position.