• 02 543 1307 , 02 988 4100-1
  • 38/2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
This is a bridge
This bridge is very long

ร่วมงานจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ โรงพยาบาลสิริธร

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑


         นางสาวอรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ฝ่ายบริหาร และตัวแทนชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ร่วมงานจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณพื้นที่กลางแจ้งและศาลาประเวศบุรีรมย์ โรงพยาบาลสิริธร โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นและไม้ประดับ ได้แก่ ต้นแก้วเจ้าจอม ต้นจำปีสิรินธร ต้นสารภี ต้นมณฑา ต้นพุดสามสี (เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ุพืช) ต้นพุทธรักษา (ลงในรางน้ำตลอดเเนว เพื่อฟื้นสภาพน้ำตามแนวศาสตร์พระราชา) และต้นพลูทอง (ต้นกล้าจากสำนักการแพทย์)

 

Please publish modules in offcanvas position.