• 02 543 1307 , 02 988 4100-1
  • 38/2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
This is a bridge
This bridge is very long

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑          โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล รวมทั้งมีการติดตามที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • 31958142_273612966513417_3551293240546164736_o.jpg
  • 31959137_273614916513222_8726311077937152000_o.jpg
  • 31961096_273616993179681_2880595945081274368_o.jpg
  • 32076543_273614073179973_5136947878639435776_o.jpg
  • 32081612_273613109846736_944190577967104000_o.jpg
  • 32084545_273612793180101_4160563849319153664_o.jpg
  • 32089957_273613169846730_6835657502051270656_o.jpg

Please publish modules in offcanvas position.