• 02 543 1307 , 02 988 4100-1
 • 38/2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
This is a bridge
This bridge is very long

กิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑


          โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ได้จัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก โดยมีนายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ฝ่ายการแพทย์ นางสาวอรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลฯเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีฐานให้ความรู้ต่างๆ ทั้งหมด ๘ ฐาน ได้แก่ ๑.ลงทะเบียน ๒.ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ ๓.วัดความดัน ๔.ออกกำลังกายยังไงไม่ให้ความดันสูง ๕.สูงไม่สูงเราควบคุมได้ ๖.หวานเป็นลมขมเป็นยา ๗.ลดเครียดลดความดันได้ ๘.นมเฉพาะโรค

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 31688446_271501960057851_8711507339280121856_o.jpg
 • 31698876_271502236724490_3722207285087305728_o.jpg
 • 31723340_271502063391174_1969175868798402560_o.jpg
 • 31820485_271502896724424_3764797035492933632_o.jpg
 • 31841636_271501866724527_7281703307578441728_o.jpg

Please publish modules in offcanvas position.