• 02 543 1307 , 02 988 4100-1
 • 38/2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
This is a bridge
This bridge is very long

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อเนือง)

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑


          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อเนื่อง) ทีมวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ซึ่งบรรยากาศในการฝึกซ้อมยังคงเต็มไปด้วยสนุกสนาน พร้อมยังได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้แก้ไขในสถานะการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 31253042_269878400220207_9030117329081466880_o.jpg
 • 31300390_269877880220259_5592782305476214784_o.jpg
 • 31326845_269876843553696_1237274967242964992_o.jpg
 • 31345102_269878253553555_3204397622630547456_o.jpg
 • 31345248_269876836887030_8751758643201835008_o.jpg
 • 31346613_269878150220232_7576674901189197824_o.jpg
 • 31346615_269877270220320_8934425354647371776_o.jpg
 • 31347299_269878013553579_4491097596047130624_o.jpg
 • 31350297_269877193553661_7138685191588937728_o.jpg
 • 31351113_269877996886914_6646694467334045696_o.jpg
 • 31351509_269877563553624_8635684849924964352_o.jpg
 • 31355267_269877643553616_9030614514495651840_o.jpg
 • 31369243_269877556886958_2612130432900136960_o.jpg
 • 31369679_269877116887002_1531643805143400448_o.jpg
 • 31381220_269877520220295_6779186206891573248_o.jpg
 • 31393468_269877916886922_8001440823096901632_o.jpg
 • 31394571_269877280220319_6518319402390126592_o.jpg
 • 31395119_269877770220270_7277022076693643264_o.jpg
 • 31408121_269878116886902_3980222849779499008_o.jpg
 • 31408245_269877483553632_548967060323958784_o.jpg

Please publish modules in offcanvas position.