• 02 543 1307 , 02 988 4100-1
 • 38/2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
This is a bridge
This bridge is very long

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑


          โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคัภัย ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น ๒ โดยมีนายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยนายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ฝ่ายการแพทย์ นางสาวอรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ ทีมวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมทั้งมีสาธิตขั้นตอนการดับเพลิงขั้นต้น ซึ่งบรรยากาศในการฝึกซ้อมเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกพร้อมได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้แก้ไขในสถานะการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 31265330_269508306923883_3757727927345610752_o.jpg
 • 31284255_269509633590417_941552140902465536_o.jpg
 • 31286823_269508863590494_3373613119275270144_o.jpg
 • 31286965_269510160257031_7288061091832135680_o.jpg
 • 31301886_269510183590362_7419737758266032128_o.jpg
 • 31318243_269507376923976_8942431671903322112_o.jpg
 • 31318422_269508110257236_5745424305009721344_o.jpg
 • 31344250_269508870257160_8733279026719752192_o.jpg
 • 31344336_269510260257021_2737703916446679040_o.jpg
 • 31345035_269508553590525_5741403957922627584_o.jpg
 • 31347079_269508536923860_3511285392550658048_o.jpg
 • 31351134_269507586923955_201476078336737280_o.jpg
 • 31351429_269506760257371_8044113002514874368_o.jpg
 • 31351458_269510953590285_9050553277397073920_o.jpg
 • 31353928_269507453590635_5848697081404850176_o.jpg
 • 31355496_269506336924080_8314669897481191424_o.jpg
 • 31356534_269507830257264_8181207302041239552_o.jpg
 • 31369313_269508323590548_8913780739640655872_o.jpg
 • 31369536_269509606923753_7602736762741325824_o.jpg
 • 31390510_269509733590407_1626379853001392128_o.jpg

Please publish modules in offcanvas position.