• 02 543 1307 , 02 988 4100-1
  • 38/2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
This is a bridge
This bridge is very long
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑


        นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นผู้นำบุคลากรของโรงพยาบาลฯ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑


        นำทีมโดยนายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ พร้อมด้วยนางสาวอรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เดินรณรงค์ราชการใสสะอาด ตามอัตลักษณ์ รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบช่องทางการร้องเรียน ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑


        นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ พร้อมด้วยนางสาวอรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เดินสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรที่เคยป่วยเป็นไข้เลือดออก พร้อมมอบโลชั่นสมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุง ทรายอะเบตและแผ่นพับให้ความรู้ ๓ เก็บ แก่ผู้มารับบริการ

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑


        คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พุทธศาสนิกชนโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ร่วมพิธีสักการะพระพุทธโสธรและบวงสรวงท้าวมหาพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและสถานที่

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑


        โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวอรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้มีการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าตึกและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อร่วมกันทำความสะอาด ณ ห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒ (ฝั่งกลุ่มงานเภสัชกรรม) ห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒ (ฝั่งกลุ่มงานทันตกรรม) ห้องน้ำอาคารชั้น ๒ (ศูนย์อาหาร) และทางลาดหน้าแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

หน้าที่ 1 จาก 16

Please publish modules in offcanvas position.