This is a bridge
This bridge is very long


วันที่ 23 ตุลาคม 2563

นายแพทย์อุกฤษฎ์ อุเทนสุต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ฝ่ายการแพพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลกลาง

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ 21 ตุลาคม 2563

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากร จิตอาสาโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส(COVID-19) และกำหนดทำความสะอาดทุกวันพุธในเวลา 13.00 น.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ 9 ตุลาคม 2563

นายแพทย์อุกฤษฎ์ อุเทนสุต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ฝ่ายการแพทย์ ข้าราชการ และบุคลากร โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ เข้าร่วมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ 20 ตุลาคม 2563

นายแพทย์สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ พร้อมด้วยนายแพทย์อุกฤษฎ์ อุเทนสุต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่หนองจอก

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ 7 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความสะอาด โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากร ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส(COVID-19)

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 68

Please publish modules in offcanvas position.