This is a bridge
This bridge is very long

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒         

               นพ. ชาติชาย วงษ์อารี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ รับมอบถุงผ้าจากผู้บริหารและข้าราชการ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ไว้สำหรับมอบให้ประชาชนผู้มารับบริการ ตามโครงการ "รักษ์โลก รักชีวิต เปลี่ยนถุงพลาสติกเป็นถุงผ้า"

 • 66138264_501187830422595_6135888234384719872_o.jpg
 • 66174693_501187703755941_1121380136663384064_o.jpg
 • 66357431_501187893755922_7494234477116260352_o.jpg
 • 66363508_501187837089261_1477968666837385216_o.jpg
 • 66485771_501187900422588_4274504383879708672_o.jpg
 • 66636952_501187823755929_7003650629528715264_o.jpg
 • 66724528_501187617089283_7602364492155977728_o.jpg

วันที่ 22 มิถุนายน 2562        

               กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จัดโครงการเสริมสร้างพลังผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ ให้ผู้ดูแลผู้ป่วยและ/หรือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยหรือตนเองได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ให้แก่ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในชุมชน พื้นที่เขตหนองจอก ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยมีนายแพทย์ พิษณุ ลือพรมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อุกฤษฎ์ อุเทนสุต นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนแพทย์หญิงนพมณี งานสุจริต กลุ่มงานจิตเวช เป็นวิทยากร และฐานการฝึกปฏิบัติโดยสหวิชาชีพ อาทิเช่น เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น

 • 64673310_491709361370442_480717727888048128_o.jpg
 • 64695835_491702218037823_8403895777176322048_o.jpg
 • 64698676_491707048037340_1751100381812752384_o.jpg
 • 64748720_491699811371397_7253402574064189440_o.jpg
 • 64748720_491699898038055_2035996527607939072_o.jpg
 • 64865748_491710451370333_4511752334291763200_o.jpg
 • 64866675_491708748037170_4887784640976257024_o.jpg
 • 64955065_491701704704541_3367899391137415168_o.jpg
 • 65036435_491713741370004_999592980320878592_o.jpg
 • 65089995_491708394703872_8506445444287561728_o.jpg
 • 65113135_491703888037656_3714238136478334976_o.jpg
 • 65180609_491710394703672_410166297276448768_o.jpg
 • 65200000_491705824704129_3673687172688379904_o.jpg
 • 65305628_491704291370949_4312606486166503424_o.jpg
 • 65313113_491705641370814_8512925549209845760_o.jpg
 • 65320248_491709124703799_9045236558856192000_o.jpg
 • 65465562_491704921370886_2500669735146881024_o.jpg
 • 65466052_491705044704207_6584327436207390720_o.jpg

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒         

               โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก โดยมีนายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีฐานให้ความรู้ต่างๆ ทั้งหมด ๙ ฐาน ได้แก่ ๑.ลงทะเบียน ๒.ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ ๓.ตรวจมวลกระดูก ๔.ออกกำลังกายยังไงไม่ให้ความดันสูง ๕.สูงไม่สูงเราควบคุมได้ ๖.หวานเป็นลมขมเป็นยา ๗.ลดเครียดลดความดันได้ ๘.ความดันกับช่องปาก ๙.นมเฉพาะโรค

 • 61067327_476895739518471_6954197005988003840_o.jpg
 • 61132634_476894799518565_2306793880613289984_o.jpg
 • 61142658_476894602851918_9173857545037545472_o.jpg
 • 61156149_476892682852110_1202606132963573760_o.jpg
 • 61177373_476895136185198_1384845108616101888_o.jpg
 • 61206076_476891259518919_565454975916834816_o.jpg
 • 61305891_476892439518801_2803449201344643072_o.jpg
 • 61373116_476895356185176_799304245693120512_o.jpg
 • 61425962_476899852851393_8524404338934677504_o.jpg
 • 61485227_476898839518161_5793113964007129088_o.jpg
 • 61517853_476892382852140_3251793153677590528_o.jpg
 • 61693162_476892529518792_1108620158194155520_o.jpg
 • 61819004_476891652852213_2883666803748241408_o.jpg

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒         

               คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) GECC จากสำนักนายกรัฐมนตรี คณะที่ ๑โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ประธานอนุกรรมการ,นางสาวปณิตา​ ปณิธานธรรม ,นางสาวสุทธิดา คำมะนาง อนุกรรมการและเลขานุการร่วม,นางสาวภัสสุดา สมปัญญา ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมสังเกตุการณ์ค

 • 61243330_477977786076933_3073962760090943488_o.jpg
 • 61299711_477980366076675_1484838849279426560_o.jpg
 • 61312002_477986029409442_7189957141074018304_o.jpg
 • 61456604_477977846076927_9142527369225961472_o.jpg
 • 61479007_477979822743396_6311272575376818176_o.jpg
 • 61541308_477994079408637_2834915806792384512_o.jpg
 • 61597857_477977062743672_4817606997073461248_o.jpg
 • 61726843_477981959409849_6093845203251101696_o.jpg

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒         

               โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอุบัติภัยกลุ่มชน ประเมินความพร้อมของเจ้าหน้าที่ จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ โดยมีนายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมการซ้อมแผนรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ โดยจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ณ ศาลาพักผู้โดยสารหน้าม.มหานคร ถนนเชื่อมสัมพันธ์(ขาเข้าหนองจอก)
ทั้งนี้้หน่วยแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิอาสาหนองจอก(ศูนย์ราชพฤกษ์) เดินทางไปยังเกิดเหตุ เพื่อทำการคัดแยก ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ จากนั้นได้ลำเลียงส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์รอรับและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ซึ่งการซ้อมครั้งนี้ เป็นการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม ความเข้าใจของแพทย์ พยาบาล หน่วยแพทย์กู้ชีพ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ในการรองรับสถานการณ์จริง

 • 60742074_474832643058114_4334177577158574080_o.jpg
 • 60757638_474840643057314_9161697560614666240_o.jpg
 • 60766935_474841253057253_6961652132910989312_o.jpg
 • 60786289_474835159724529_1484738012037251072_o.jpg
 • 60833493_474836286391083_1075171627202772992_o.jpg
 • 60838687_474831986391513_6313566908251635712_o.jpg
 • 60852060_474832203058158_6991080621757956096_o.jpg
 • 60860053_474836146391097_2508445434133872640_o.jpg
 • 60865338_474833773058001_8567090614435315712_o.jpg
 • 60942355_474839449724100_1975642362969325568_o.jpg
 • 60985750_474835633057815_1371859704493375488_o.jpg
 • 61090268_474832479724797_6154556253902209024_o.jpg
 • 61097381_474833913057987_2604009985478230016_o.jpg
 • 61126358_474836856391026_1417122835817562112_o.jpg
 • 61290712_474841079723937_6578462615415029760_o.jpg
 • 61294936_474835129724532_9179302098985025536_o.jpg
 • 61473938_474839239724121_523627414702522368_o.jpg
 • 61603399_474836226391089_9184170976990986240_o.jpg

หน้าที่ 1 จาก 26

Please publish modules in offcanvas position.