This is a bridge
This bridge is very long

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

           นางสาวอรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ล้างห้องน้ำวัดหนองจอกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 • 44063049_370522700155776_7703112386126807040_o.jpg
 • 44099992_370523766822336_3219528822479126528_o.jpg
 • 44112861_370523416822371_5095762260417052672_o.jpg
 • 44113547_370523336822379_5262491602357583872_o.jpg
 • 44119823_370523640155682_3576557874563776512_o.jpg
 • 44121387_370522796822433_7810051316541030400_o.jpg
 • 44138622_370523096822403_3304704170057007104_o.jpg
 • 44146146_370522753489104_353152307229097984_o.jpg
 • 44146150_370523146822398_3558318982408699904_o.jpg
 • 44148870_370523616822351_1650131172472127488_o.jpg
 • 44164476_370523320155714_3907269170944802816_o.jpg
 • 44179854_370522863489093_3274375438884929536_o.jpg
 • 44180462_370522376822475_7143205258120921088_o.jpg
 • 44191125_370523583489021_388718166903095296_o.jpg
 • 44197031_370523023489077_8399228968791703552_o.jpg
 • 44202287_370522220155824_2672340621645053952_o.jpg
 • 44227785_370522833489096_7297133209517555712_o.jpg
 • 44237925_370522450155801_7793169170195021824_o.jpg
 • 44298394_370523283489051_1424128992629227520_o.jpg

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

           นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพตาและวันสายตาโลก (World sight Day) ณ คลินิกจักษุ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
           องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้เล็งเห็นปัญหาและต้องการกระตุ้นให้ทุกคนเกิดการตื่นตัวกับการรณรงค์ป้องกันและฟื้นฟู สุขภาพทางตา จึงได้จัดให้มีวัน "สายตาโลก" โดยเป็นวันพิเศษที่ถูกจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนตุลาคม ของทุกปี ดังนั้นคลินิกจักษุโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญสุขภาพตาของบุคลากรโรงพยาบาล จึงได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพตาให้แก่บุคลากรโรงพยาบาล ให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านการป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูสุขภาพตา เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความปลอดภัย ส่งผลให้การปฏิบัติงานในการดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ

 • 43403086_367973027077410_3288406044773974016_o.jpg
 • 43462835_367969947077718_2401271813821693952_o.jpg
 • 43487499_367969693744410_7411632832855932928_o.jpg
 • 43504185_367971133744266_1926114762911907840_o.jpg
 • 43514708_367973183744061_6882669303540219904_o.jpg
 • 43522964_367971890410857_2711317630244880384_o.jpg
 • 43522980_367972840410762_587747015824244736_o.jpg
 • 43539699_367971480410898_5587508639687507968_o.jpg
 • 43573206_367971363744243_1051409797947064320_o.jpg
 • 43636827_367968783744501_5415404163355901952_o.jpg

หน้าที่ 1 จาก 12

Please publish modules in offcanvas position.