This is a bridge
This bridge is very long

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ประกาศ วันที่เผยแพร่  
 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบติดตามสัญญาณชีพฯ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding  28/10/63
 ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 25/25/6/2563
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง 2/6/2563
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง 26/05/2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 10 รายการ  29/04/2563
 ร่างประกาศประกวดราคาและวิจารณ์ร่าง TOR และเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ TOR 15/04/2563
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 232 รายการ 23/03/2563
 ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ในการสลายต้อกระจก 6 ชุด จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธี e-bidding 11/11/62
 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธี e-bidding 24/10/62
 ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 18/10/62
 ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแบบ LED ชนิดโคมคู่แขวนเพดาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding  18/10/62  
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๑๙ รายการ 04/04/62 
 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนด้วยกระแสไฟฟ้าและป้อนกลับข้อมูลทางชีวภาพ 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61 
 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61 
 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2562 รวม 5 ประเภท จำนวน 233 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61 
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61   
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบเหมาช่วง จำนวน 431 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61 
     

 

Please publish modules in offcanvas position.