This is a bridge
This bridge is very long
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ประกาศราคากลางยา
  4. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ร่วมงานกับเรา

เดิน วิ่ง และปั่น เพื่อโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

13-11-2562

เปิดรับสมัครพร้อมกัน วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 นาฬิกา ผ่านทางระบบ Online ได้ที่ ℹ️ ช่องทางการรับสมัคร Online ℹ️ https://www.runlah.com/events/wkrh3 ขั้นตอนการรับสมัคร งานเดิน วิ่ง แ...

Read more

ร่วมต้อนรับ คณะตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

13-11-2562

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                   นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมต้อนรับ คณะตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ นำทีมโดย ศ.นพ.ประเส...

Read more

กิจกรรมงานเลี้ยงน้ำชาโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ “ผู้บริหาร รพว. พบปะผู้นำชุมชนเขตหนองจอก”

04-11-2562

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี) พร้อมด้วยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ต้อนรับผู้นำชุมชน ในพื้นที่เขตหนองจอ...

Read more

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และดูความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเว…

31-10-2562

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒                   รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นพ.พิชญา นาควัชระ) และรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (พญ.สุภาพร กรลักษณ์) ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และดูความคืบห...

Read more
ประกาศ วันที่เผยแพร่  
     
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP รายไตรมาสที่ 4 11/11/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP รายไตรมาสที่ 3
11/11/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP รายไตรมาสที่ 2 11/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๐ โครงการ 11/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๕ โครงการ 24/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๘ โครงการ 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๓ โครงการ 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๘ โครงการ 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๒ โครงการ 03/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๕ โครงการ 02/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๐ โครงการ 02/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๖ โครงการ 23/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๓ โครงการ 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ 18/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๕ โครงการ 12/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๕ โครงการ 23/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๒ โครงการ 13/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ 01/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๗ โครงการ 23/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๘ โครงการ 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๕ โครงการ 19/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๙ โครงการ 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ 20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ 31/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ 14/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๓ โครงการ 07/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๙ โครงการ 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๐ โครงการ 11/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๑ โครงการ 29/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๓ โครงการ 16/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๑ โครงการ 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๑ โครงการ 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๘ โครงการ 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๙ โครงการ 02/07/2561

/

ประกาศ วันที่เผยแพร่  
     
ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ในการสลายต้อกระจก 6 ชุด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 11/11/62
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธี e-bidding 24/10/62
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 18/10/62
ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแบบ LED ชนิดโคมคู่แขวนเพดาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding 18/10/62
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๑๙ รายการ 04/04/62
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนด้วยกระแสไฟฟ้าและป้อนกลับข้อมูลทางชีวภาพ 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2562 รวม 5 ประเภท จำนวน 233 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบเหมาช่วง จำนวน 431 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
     
     
     
     
     
     
     

 

ประกาศ วันที่เผยแพร่  
  รับสมัคร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา  

  รับสมัคร

  1.1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

  1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  1.4 ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

  1.5 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา

01/11/2562
  รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 14/03/2562
  รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
04/02/2562
  รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ(Full-time) จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำห้องผ่าตัด 23/01/2562
  รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ(Full-time) จำนวน 5 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 23/01/2562
  รับสมัคร แพทย์ intern และ GP 23/01/2562
  รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 11/10/2561
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
next
prev

Please publish modules in offcanvas position.