This is a bridge
This bridge is very long
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ประกาศราคากลางยา
  4. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ร่วมงานกับเรา

กิจกรรมวันต้อหินโลก "ตาใส ห่างไกล ต้อหิน"

14-03-2562

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒                            โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมวันต้อหินโลก "ตาใส ห่างไกล ต้อหิน" โดยมีนายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพ...

Read more

กิจกรรม Quality round เพื่อเตรียมการรับรองคุณภาพ Reaccreditation

28-02-2562

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒                            นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์พร้อมด้วยนายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ และทีมพัฒนาคุณภาพ...

Read more

โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ ๑

27-02-2562

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒                            นางสาวอรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในรุ่นที่ ๑ ณ ห...

Read more
ประกาศ วันที่เผยแพร่  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๙ โครงการ   04/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ 20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ 31/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ 14/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๓ โครงการ 07/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๙ โครงการ 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๐ โครงการ 11/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๑ โครงการ 29/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๓ โครงการ 16/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๑ โครงการ 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๑ โครงการ 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๘ โครงการ 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๙ โครงการ 02/07/2561

/

ประกาศ วันที่เผยแพร่  
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนด้วยกระแสไฟฟ้าและป้อนกลับข้อมูลทางชีวภาพ 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2562 รวม 5 ประเภท จำนวน 233 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบเหมาช่วง จำนวน 431 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 ประกาศ วันที่เผยแพร่  
 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง  14/03/2562
 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
      04/02/2562
 รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ(Full-time) จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำห้องผ่าตัด 23/01/2562
 รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ(Full-time) จำนวน 5 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  23/01/2562  
 รับสมัคร แพทย์ intern และ GP   23/01/2562  
 รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 11/10/2561   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

next
prev

Please publish modules in offcanvas position.