This is a bridge
This bridge is very long
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ประกาศราคากลางยา
  4. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ร่วมงานกับเรา

ขอเชิญชวนประชาชนนำบุตรหลานเข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กพร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจร...ฟรี!!!

09-07-2562

    เนื่องในสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนนำบุตรหลานเข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กพร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กคร...

Read more

ด่วน!!! จองสิทธิออนไลน์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

19-06-2562

    หากได้รับข้อความตอบกลับ(SMS) สามารถมารับการฉีดวัคซีนได้ในวันเดียวกับกลุ่มเสี่ยง (รอบ 2) วันที่ 19 ก.ค. 62 (8.30-12.00 น.)    ...

Read more

รับมอบถุงผ้า ตามโครงการ "รักษ์โลก รักชีวิต เปลี่ยนถุงพลาสติกเป็นถุงผ้า"

08-07-2562

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒                         นพ. ชาติชาย วงษ์อารี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ รับมอบถุงผ้าจากผู้บริหารและข้าราชการ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แ...

Read more

โครงการเสริมสร้างพลังผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

24-06-2562

วันที่ 22 มิถุนายน 2562                        กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จัดโครงการเสริมสร้างพลังผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจัดขึ้น...

Read more

ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center)…

30-05-2562

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒                         คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact C...

Read more
ประกาศ วันที่เผยแพร่  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๓ โครงการ 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ 18/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๕ โครงการ 12/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๕ โครงการ 23/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๒ โครงการ 13/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ 01/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๗ โครงการ 23/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๘ โครงการ 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๕ โครงการ 19/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๙ โครงการ 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ 20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ 31/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ 14/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๓ โครงการ 07/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๙ โครงการ 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๐ โครงการ 11/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๑ โครงการ 29/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๓ โครงการ 16/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๑ โครงการ 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๑ โครงการ 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๘ โครงการ 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๙ โครงการ 02/07/2561

/

ประกาศ วันที่เผยแพร่  
     
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๑๙ รายการ 04/04/62
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนด้วยกระแสไฟฟ้าและป้อนกลับข้อมูลทางชีวภาพ 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2562 รวม 5 ประเภท จำนวน 233 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบเหมาช่วง จำนวน 431 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
     
     
     
     
     
     
     

 

 ประกาศ วันที่เผยแพร่  
 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 14/03/2562
 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
04/02/2562
 รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ(Full-time) จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำห้องผ่าตัด 23/01/2562
 รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ(Full-time) จำนวน 5 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 23/01/2562  
 รับสมัคร แพทย์ intern และ GP  23/01/2562
 รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 11/10/2561 

 

next
prev

Please publish modules in offcanvas position.