This is a bridge
This bridge is very long
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ประกาศราคากลางยา
  4. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ร่วมงานกับเรา

Covid-19

15-12-2563

        ...

Read more

ขอแจ้งเลขหมายที่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้

09-10-2563

ประกาศ เนื่องด้วยระบบเครือข่ายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่หนองจอกขัดข้อง จึงขอแจ้งเลขหมายที่สามารถติดต่อได้ดังนี้ โทร 0 2543 1150 และ โทร 0 25431307 ...

Read more

New Normal...ปรับมาตรการ การแพทย์วิถีใหม่

30-09-2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ได้มีการปรับมาตรการ การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อความปลอดภัยและลดความแออัด ป้องกันการติดเชื้อ โควิด - 19 โดยได้เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่...

Read more

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

26-10-2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายแพทย์อุกฤษฎ์ อุเทนสุต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ฝ่ายการแพพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อถวายสักการะและน้อมร...

Read more

กิจกรรมจิตอาสา

21-10-2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากร จิตอาสาโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบา...

Read more

ตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน

20-10-2563

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายแพทย์สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ พร้อมด้วยนายแพทย์อุกฤษฎ์ อุเทนสุต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตร...

Read more
>
ประกาศ วันที่เผยแพร่  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๔ โครงการ 15/06/64   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๑๘ mg / ๓ ml solution for injection, ๓ ml prefilled pen 02/06/64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๘ โครงการ 01/06/64   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg 28/05/64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๔ โครงการ 12/05/64   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Azilsartan medoxomil ๔๐ mg 3/05/64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๐ โครงการ 26/04/64   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๘ โครงการ 19/04/64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๐ โครงการ 1/04/64   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๔ โครงการ 18/03/64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา  Pitavastatin calcium 18/03/64   
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อยา Liraglutide 18/03/64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๐ โครงการ 9/03/64   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๙ โครงการ 23/02/64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ โครงการ 10/02/64   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๒ โครงการ 10/02/64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๐ โครงการ 27/01/64   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ 13/01/64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๗โครงการ 18/12/63   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ โครงการ 15/12/63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๙โครงการ 7/12/63   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๒ โครงการ 27/11/63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๕ โครงการ  10/11/63  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๑ โครงการ 1/10/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๑ โครงการ 29/9/63
ประกาศประกวดราคาการซื้อยา ด้วยวิธี e-bidding 21/9/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๘ โครงการ 31/8/63
ประกาศประกวดราคาการซื้อยา ด้วยวิธี e-bidding 24/8/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๗ โครงการ 17/8/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ โครงการ 3/8/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๐ โครงการ 29/7/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP รายไตรมาสที่ 3
29/7/2563
ประกาศประกวดราคาการซื้อยา ด้วยวิธี e-bidding 16/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๓ โครงการ 13/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ 1/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๕ โครงการ 1/7/2563

/

ประกาศ วันที่เผยแพร่  
ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/12/2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบติดตามสัญญาณชีพฯ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 28/10/63
ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 25/25/6/2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง 2/6/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง 26/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 10 รายการ 29/04/2563
ร่างประกาศประกวดราคาและวิจารณ์ร่าง TOR และเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ TOR 15/04/2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 232 รายการ 23/03/2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ในการสลายต้อกระจก 6 ชุด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 11/11/62
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธี e-bidding 24/10/62
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 18/10/62
ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแบบ LED ชนิดโคมคู่แขวนเพดาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding 18/10/62
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๑๙ รายการ 04/04/62
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนด้วยกระแสไฟฟ้าและป้อนกลับข้อมูลทางชีวภาพ 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2562 รวม 5 ประเภท จำนวน 233 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบเหมาช่วง จำนวน 431 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
     

 

ประกาศ วันที่เผยแพร่  
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 07/06/64
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฎิบัติราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 14/05/64  
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฎิบัติราชการ 23/04/64
 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ  จำนวน 1 อัตรา 09/04/64  
รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบและคัดเลือก
09/04/64
 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ  จำนวน 4 อัตรา 18/03/64  

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

          1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

          2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

25/01/64
 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 25/12/63   
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา 27/11/63
 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา 10/11/63   
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 2 อัตรา 1/10/63
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอก 17/8/63
รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบและคัดเลือก
24/7/63
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 13/7/63
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
13/7/63
รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 3 อัตรา 24/6/2563

รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

11/6/2563

รับสมัคร

1.1 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 1 อัตรา

1.2 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 1 อัตรา

1.3 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 1 อัตรา

18/03/2563

รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

13/2/2563
รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 4 อัตรา 6/1/2563

 

 

 

next
prev

Please publish modules in offcanvas position.