This is a bridge
This bridge is very long
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ประกาศราคากลางยา
  4. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ร่วมงานกับเรา

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

16-07-2563

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการให้บริการตรวจ สุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ฟรี พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ให้แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.ค. 63 ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ...

Read more

กิจกรรมจิตอาสา

05-08-2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563   โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความสะอาด พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส(COVID-19) {loadmodu...

Read more

พิธีถวายถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายพระพร

24-07-2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี) ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เข้าร่วมพิธีถวายถวายพระพรชัยมงค...

Read more

กิจกรรมรณรงค์มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

24-07-2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563   โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี) พร้อมด้วย...

Read more
ประกาศ วันที่เผยแพร่  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ โครงการ 3/8/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๐ โครงการ 29/7/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP รายไตรมาสที่ 3
29/7/2563
ประกาศประกวดราคาการซื้อยา ด้วยวิธี e-bidding 16/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๓ โครงการ 13/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ 1/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๕ โครงการ 1/7/2563
ประกาศประกวดราคาการซื้อยา ด้วยวิธี e-bidding 18/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๕ โครงการ 5/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ โครงการ 5/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๐ โครงการ 19/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ โครงการ 14/05/2563
ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ โครงการ 14/05/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP รายไตรมาสที่ 2 29/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๔ โครงการ 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๕ โครงการ 16/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๕ โครงการ 16/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๓ โครงการ   26/03/2563  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๐ โครงการ 28/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ 28/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ โครงการ 19/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๐ โครงการ 19/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๑ โครงการ 13/2/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๐ โครงการ 8/1/2563

/

ประกาศ วันที่เผยแพร่  
ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 25/25/6/2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง 2/6/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง 26/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 10 รายการ 29/04/2563
ร่างประกาศประกวดราคาและวิจารณ์ร่าง TOR และเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ TOR 15/04/2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 232 รายการ 23/03/2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ในการสลายต้อกระจก 6 ชุด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 11/11/62
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธี e-bidding 24/10/62
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 18/10/62
ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแบบ LED ชนิดโคมคู่แขวนเพดาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding 18/10/62
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๑๙ รายการ 04/04/62
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนด้วยกระแสไฟฟ้าและป้อนกลับข้อมูลทางชีวภาพ 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2562 รวม 5 ประเภท จำนวน 233 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบเหมาช่วง จำนวน 431 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
     

 

ประกาศ วันที่เผยแพร่  
     
รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบและคัดเลือก
24/7/63
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 13/7/63
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
13/7/63
รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 3 อัตรา 24/6/2563

รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

11/6/2563

รับสมัคร

1.1 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 1 อัตรา

1.2 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 1 อัตรา

1.3 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 1 อัตรา

18/03/2563

รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

13/2/2563
รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 4 อัตรา 6/1/2563

 

 

 

next
prev

Please publish modules in offcanvas position.