This is a bridge
This bridge is very long
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ประกาศราคากลางยา
  4. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ร่วมงานกับเรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ แก่บุคลากรของโรงพยาบาล (รุ่นที่ ๓)

26-04-2562

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒                           โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ แก่บุคลากรของโรงพยาบาล (รุ่นที่ ๓ ช่วงเช้า)(รุ่นที่ ๔ ช่วงบ่าย) ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น ๒ โดยฝึกปฏิบั...

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ แก่บุคลากรของโรงพยาบาล (รุ่นที่ ๒) (

25-04-2562

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒                           โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ แก่บุคลากรของโรงพยาบาล (รุ่นที่ ๒) ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น ๒ ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic L...

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ แก่บุคลากรของโรงพยาบาล (รุ่นที่ ๑)

24-04-2562

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒                           นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารีย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้...

Read more
ประกาศ วันที่เผยแพร่  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ 01/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๗ โครงการ 23/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๘ โครงการ 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๕ โครงการ 19/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๙ โครงการ 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ 20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ 31/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ 14/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๓ โครงการ 07/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๙ โครงการ 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๐ โครงการ 11/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๑ โครงการ 29/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๓ โครงการ 16/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๑ โครงการ 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๑ โครงการ 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๘ โครงการ 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๙ โครงการ 02/07/2561

/

ประกาศ วันที่เผยแพร่  
     
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๑๙ รายการ 04/04/62
 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนด้วยกระแสไฟฟ้าและป้อนกลับข้อมูลทางชีวภาพ 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2562 รวม 5 ประเภท จำนวน 233 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบเหมาช่วง จำนวน 431 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 17/09/61
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 ประกาศ วันที่เผยแพร่  
 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง  14/03/2562
 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
      04/02/2562
 รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ(Full-time) จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำห้องผ่าตัด 23/01/2562
 รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ(Full-time) จำนวน 5 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  23/01/2562  
 รับสมัคร แพทย์ intern และ GP   23/01/2562  
 รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 11/10/2561   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

next
prev

Please publish modules in offcanvas position.